Co brać pod uwagę przy transporcie żywności?

1 września 1970 r. podpisano w Genewie dokument, który stał się jednym z pierwszych międzynarodowych porozumień określających standardy transportu żywności. Przedmiotem dokumentu było określenie warunków do przewozu artykułów żywnościowych łatwo się psujących i dobór do nich środków transportu. Polska ratyfikowała nowe zasady dopiero w 1984 r. Przepisy tam zawarte regulują temperaturę dla wybranych produktów, klasyfikują pojazdy przeznaczone do transportu żywności, opisują metody badania oraz sposób znakowania samochodów transportujących żywność.

Transport żywności w Polsce

Firmy spedycyjne w Polsce specjalizujące się w transporcie żywności muszą spełnić określone warunki. Każdy z pojazdów do przewozu żywności powinien być dostosowany technologicznie do tej funkcji. Określone ustawą warunki termoizolacyjne zapewnia agregat chłodniczy obniżające temperaturę wewnątrz pojazdu do wybranej temperatury. O spełnieniu tych warunków zapewnia dokument urzędowy „świadectwo zgodności środka transportu”, czyli certyfikat wystawiony przez jeden z ośrodków badawczych uprawnionych do oceny zgodności.

Ustawa o transporcie żywności nakazuje, by do transportu artykułów żywnościowych łatwo i szybko się psujących dana firma transportowa zastosowała tylko pojazdy izotermiczne: lodownie, chłodnie lub ogrzewane środki transportu spełniające wymagania dokumentu.

Najważniejsza jest temperatura

Dokument podpisany w Genewie, nazywany w skrócie umową ATP definiuje szczegółowo wysokość obowiązującej temperatury w zależności od danej grupy produktów żywnościowych i stanu zamrożenia. Dla żywności zamrożonej i głęboko mrożonej obowiązują temperatury:
– zamrożona albo głęboko zamrożona śmietana, koncentraty soków owocowych oraz lody: -20°C
– zamrożone i głęboko mrożone ryby: -18°C
– inne głęboko zamrożone produkty żywnościowe: -18°C

Dla żywności schłodzonej obowiązują temperatury:
– ryby: +2°C
– podroby: +3°C
– dziczyzna: +4°C
– mleko w cysternie przeznaczone do bezpośredniego spożycia: +4°C
– drób i króliki: +4°C
– mięso: +7°C
– masło: +6°C

Transport żywności w ogóle, a szczególnie przewóz żywności szybko się psującej to wyzwanie dla każdego, nawet wysoce wyspecjalizowanego przewoźnika. Obowiązki stawiane przewoźnikom podniosły niezwykle wysoko poprzeczkę w tym obszarze przemysłu spożywczego. Wyśrubowane oczekiwania konsumentów spowodowały ostrą konkurencję wśród firm przewozowych zmuszając je do zbudowania taboru na najwyższym poziomie i bezusterkowym funkcjonowaniu.

Transport chłodniczy w Warszawie wyczerpuje zaledwie część specjalistycznej floty pojazdów do przewozu żywności. Wysokie wymagania stawiane transportowi żywności działają jednak na korzyść konsumenta, dając mu gwarancje bezpieczeństwa żywności i jego wysokiej jakości. Jednocześnie przepisy utrwalające bezpieczeństwo przewozu produktów spożywczych sprawiły, że przewoźnicy zaczęli specjalizować się w transporcie określonych rodzajów żywności. Dzięki temu, wbrew przewidywaniom, nastąpił wyraźny wzrost inwestycji w tym obszarze i wąska specjalizacja sprzyjająca podnoszeniu jakości usług transportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 + 8 =